Hulp bij opvoeden Bunschoten

Ben je woonachtig in Bunschoten en op zoek naar iemand die jou kan helpen bij het opvoeden? Neem contact op met opvoedcoach Anke. Anke heeft een praktijk in Amersfoort, maar bezoekt veel van haar cliënten thuis, dus ook in Bunschoten. Daar zitten vrijwel geen extra kosten aan.

Opvoeden van kinderen

Het opvoeden van kinderen kan heel plezierig zijn en je leven rijker maken. Maar soms gaat opvoeden niet vanzelf en zou je als ouder/opvoeder hulp bij de opvoeding kunnen gebruiken. Soms is de opvoeding zo complex dat je hierbij de hulp van een opvoedcoach nodig hebt. Ik kan je adviseren en ondersteunen hoe je anders met je kind kan leren omgaan.

Anke heeft een opvoedpraktijk in Amersfoort, gespecialiseerd in opvoedingsondersteuning op maat. De opvoedingsondersteuning bestaat uit het geven van advies, voorlichting, steun en praktische tips met betrekking tot het opvoeden van kinderen. Op maat wil zeggen: toegespitst op jouw persoonlijke situatie. Je krijgt heldere en eenduidige adviezen op maat die je positief bekrachtigen in jouw ouderrol en die niet leiden tot problematisering, stigmatisering en registratie.

Opvoedproblemen

Vragen over opvoeding en opvoedingsproblemen ontstaan meestal wanneer de dagelijkse praktijk van het opvoeden niet overeenkomt met de verwachtingen van ouders. Ook wanneer er andere problemen in het gezin zijn, zoals financiële problemen, spanningen in je huwelijk, kan de opvoeding onder druk komen te staan.In Nederland zien we opvoeden als een privé aangelegenheid.

Als zaken thuis niet helemaal lekker lopen, probeer je in eerste instantie het binnenhuis op te lossen. Hulp van een deskundige inroepen doe je pas als je het echt niet meer redt. De drempel om hulp te vragen en je problemen met anderen te bespreken is soms hoog, maar voordat het water tot aan je lippen stijgt is het goed om hulp in te roepen bij jouw opvoedingsproblemen.

Daarom staan bij mij de volgende elementen centraal in mijn hulp aan jou:

 • je wordt snel geholpen bij jouw opvoedvragen
 • persoonlijk contact
 • hulp bij opvoeden bij je thuis
 • deskundigheid

Opvoedingsondersteuning

Als ervaren pedagoog kan ik je helpen bij het zoeken van een oplossing voor opvoedproblemen waar je mee worstelt. Mijn werkwijze is laagdrempelig en flexibel. Je krijgt geen standaard adviezen. Samen gaan we op zoek naar de oplossing. Hoe wordt jouw opvoeding weer iets moois en waardevols?Ik bied verschillende vormen van opvoedingsondersteuning aan die specifiek gericht zijn op jouw vragen en wensen. Onderwerpen waarop opvoedingsondersteuning gericht kan worden zijn onder andere:

 • Opvoedingsvragen die je als ouder hebt: denk aan grenzen stellen, structuur bieden, consequent zijn; gezonde voeding en mediaopvoeding.
 • Vragen die je hebt over problemen bij je kind, zoals opstandig, impulsief en agressief gedrag. Maar ook bij emotionele problemen (onzekerheid, angsten, somberheid) en sociale problemen (weinig of geen vriendjes, plagen of geplaagd worden, niet weerbaar zijn)

Wat levert hulp bij opvoeden je op?

 • Praktische oplossingen en tips voor jouw specifieke situatie, zodat opvoeden
 • Advies, zodat je meer rust in huis krijgt en minder ruzie tussen de kinderen.
 • Opvoedingsondersteuning op maat, zodat je je meer zeker gaat voelen in je rol
 • Bij een opvoedcursus andere ouders ontmoeten, zodat je van elkaar kan leren.
 • Concrete materialen (opvoedfolders, werkboeken), zodat je daarop terug kan
 • Geholpen worden door een effectief programma (Triple P), zodat de kans

En de kosten?

Die zijn natuurlijk afhankelijk van de vorm van hulp. Natuurlijk kan dat een struikelblok zijn, maar kijk ook naar wat het je allemaal oplevert. Met een steuntje in de rug wordt het opvoeden van je kinderen veel fijner. En iedere ouder wil het allerbeste voor zijn kind. En dat is toch precies waar het omgaat!

 

Waarom Anke?

Geen wachtlijst
Géén dossiervorming(!)
Ook in de avonduren
Ook bij jou of jullie thuis
Geen reiskosten (regio Amersfoort)