Loopt mijn kind gevaar door cyberpesten?

Pesten komt veel voor onder kinderen in de basisschoolleeftijd. Pesten kan voor een kind veel gevolgen hebben; het kan zijn zelfbeeld aantasten. Een vorm van pesten is het pesten online of wel cyberpesten. Een vorm van pesten die niet stopt bij de voordeur maar kan doorgaan: 24 uur per dag en in je eigen veilige omgeving. Kenmerkend voor deze vorm van pesten is dat het vaak onzichtbaar is voor ouders. Wat kan je als ouder nu doen wanneer je merkt dat je kind online gepest wordt?

Tips: wat kun je doen als je kind online gepest wordt? 

In gesprek gaan: veel kinderen praten niet met volwassenen als ze gepest worden en dat geldt zowel voor online pesten als het pesten in de “echte” wereld. Belangrijk als ouder is dat je let op signalen die kunnen wijzen op het feit dat je kind gepest wordt. Maar vaak is uit signalen wel op te maken dat er iets aan de hand is. Mogelijke signalen zijn: angst om naar school te gaan, last krijgen van nare dromen en concentratiestoornissen waardoor de schoolprestaties achteruit gaan. Ook lichamelijke klachten zoals buikpijn, hoofdpijn of misselijkheid kunnen wijzen op pestproblematiek. Vaak zien we ook dat deze kinderen steeds somberder worden of zich steeds meer terugtrekken. Niets doen als ouders is zeker geen optie. Ga in gesprek met je kind, probeer te achterhalen wie de dader(s) is en breng de school (als het van iemand van school komt) op de hoogte.

Hoe ga je in gesprek met je kind?

  • Luister rustig naar je kind, probeer niet te emotioneel te reageren en probeer er achter te komen wat er precies gebeurd is.
  • Maak aan je kind duidelijk dat het niet aan hem of haar ligt.
  • Maak samen een plan met je kind om tot een oplossing te komen.
  • Onderneem geen dingen  waar je kind niet op de hoogte is, zoals contact zoeken met de dader of zijn ouders.
  • Maak een lijst met oplossingen samen met je kind; Stimuleer je kind om oplossingen te bedenken en schrijf deze op. Deze oplossingen van het kind kan je daarna aanvullen met je eigen oplossingen. Daarna kan je samen kijken welke oplossing de meeste kans van slagen heeft. 

Hulp inschakelen

Pesten heeft een enorme impact op het kind maar ook bij jou als ouder. Het kan helpen om er met iemand over te kunnen praten. Hieronder vind je een aantal sites waar je meer informatie voor jou of je kind kan vinden:

www.vraaghetdepolitie.nl/sf.mcgi?117
www.mijnkindonline.nl
www.pestweb.nl (pestweb heeft een helpdesk die ouders kunnen bellen wanneer zij vragen hebben).
Voor kinderen: www.keepcontrol.eu

Waarom Anke?

Geen wachtlijst
Géén dossiervorming(!)
Ook in de avonduren
Ook bij jou of jullie thuis
Geen reiskosten (regio Amersfoort)